Massage

Jennys Hundvård © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use

MassageJag erbjuder hembesök för att behandlar din hund i sin trygga invanda miljö.
När behöver hunden massage?


Alla behöver massage!


Det är inte bara fysiologiska effekter utan också psykologiska.


Lite stelhet, irritation eller en uppenbar svårighet att röra sig är några tecken på att massage kan behövas.


Alla hundar tolererar inte att bli masserade eller att man rör dom på vissa ställen av kroppen. När hunden inte tolererar människans vänliga beröring så finns det underliggande problem som måste bearbetas.Kom ihåg


Massage botar inget i sig självt. Däremot stimulerar den kroppen på olika vis vilket i sin tur leder till läkning. Med andra ord ett slags hjälp till självhjälp.


Massage är en manipulation av mjuka vävnader som muskler, hud och senor.


De två viktigaste effekterna är att öka cirkulationen och att lindra smärta. Cirkulationen är A och O i kroppen. Med cirkulationen följer näringsämnen och slaggprodukter transporteras bort. Smärta är bra på så sätt att det talar om att något är fel i kroppen. Däremot är det dåligt eftersom smärta många gånger gör att hunden undviker att använda kroppsdelen och därmed minskar cirkulationen samt att hunden drar på sig en belastningsskadaMassagen har följande effekter


Ökar cirkulationen av blod och lymfvätska, dvs. bättre näringstillförsel och bättre borttransport av slaggprodukter.


Ökar utsöndringen av slagg och gifter från kroppen. Därför kan hunden ibland drabbas av till exempel en förkylning efter de första behandlingarna. Sjukdomen finns redan i kroppen och massagen aktiverar den och driver ut den.


Avslappning. Nog så viktig för hundar som arbetar hårt. Eftersom massage påverkar både muskel- och nervsystem och skapar avslappning så hjälper det till att få hunden att sänka sig både fysiskt och mentalt och ger en annan form av vila.


Löser kramper i musklerna. Små kramper kan ibland ställa till stora problem. Massage mjukar upp och löser kramper och spänningar innan de sprider sig.


Är i vissa fall smärtlindrande genom att det utlöser hormonet endorfin i kroppen.Vid massage sker öven följande


• Lägre blodtryck


• Muskler och senor blir mer elastiska


• Glansig hårrem


• Stimulerar hormonbalansen


• Nervsystemet stabiliseras


• Stärker immunförsvaret


• Skador och rörelseproblem förebyggs


• Behåller kroppen i bättre fysisk kondition


• Ökar hundens prestation med upp till20 %


• Bevarad rörelseförmåga vid ärrvävnad


• Bättre uthållighet och fysisk prestationsförmåga


• Ökar vår "bindning" till hunden.Kontraindikationer

När man inte ska massera


• Feber, även undertemp.


• Infektioner och bakteriella sjukdomar


• Hudåkommor som till exempel eksem


• Sårskador


• Skador och problem i njurar och blåsa


• Dräktighet


• Cancertumörer


• Frakturer


• Chock


• Epelepsi


• Blodburna sjukdomar som till exempel borrelia


• Alla invärtes sjukdomar (kontrollera först med veterinär om det är ok att du masserar)


• Mediciner (kontrollera först med veterinär om det är okej att du masserar)Är hunden nyligen vaccinerad eller avmaskad så vänta 5 dagar.
Vad kan hända efter massagen?


Ömhet i musklerna.


En vanligare reaktion framförallt när hunden får sin första behandling.


Kontrollera dagligen och se så att smärtorna ger med sig och vänta ytterligare någon dag innan man masserar igen. I vissa fall kan smärtorna flyttar sig. För när man har behandlat och löst upp musklerna som kompenserat det skadade området så kommer det riktiga problemet att visa sig.


Allergiska reaktioner ungefär som nässelfeber. Normalt sett så ska reaktionen försvinna efter ca 1 timme, om inte så kan det behövas en veterinär som kan ge antihistamin.

En hund som redan har en allergisk reaktion i huden ska därför undvikas att massera.


Hunden kan utveckla någon form utav infektion eller bli förkyld.

Det beror troligtvis på att kroppen burit på virus och bakterier utan att sjukdomen brutit ut. Det är i så fall positivt att sjukdomen drivs ut ur kroppen även om man ibland måste ta till mediciner för att lindra.

.