Tryck och dekaler

Jag erbjuder tryck och dekaler i vinyl. 

Grundkostnad
Grundkostnaden är en engångskostnad. Grundkostnaden är för jobbet med att ta fram designen. Kostnaden räknas på arbetstiden, men minimum 400kr.

Pris
Priset på tryck/dekalen beräknas på material åtgången, vilken vinyl och arbetstid. Arbetstid menas tiden att plocka rent efter skärningen och tiden att trycka.

Storlek
Max mått ena hållet är max 30 cm, pga maskinens max mått på skärbredd. Beroende på val av vinyl